Under rådande tillstånd kommer årsmötena med hembygdsföreningen och tvättstugeföreningen äga rum utomhus. Tvättstugemötet börjar kl.16.30 och kl. 17.00 börjar hembygdsföreningens möte. Årets bybo kommer att utses vid luciafirandet i december. Endast årsmöteshandlingarna kommer att behandlas och styrelsen har valt att inte ha någon kaffeservering efteråt.

Styrelsen har även valt att ställa in Forsens dag den 16 maj.