Här kommer vi berätta när och hur det gick till när föreningen bildades.