Föreningen kunde trots rådande omständigheter äntligen hålla sitt årsmöte den 24 maj enligt alla riktlinjer. Styrelsen blev vald enligt följande:

Ordförande för 1 år: Tomas Israelsson

Ledamöter: Lars Ekeberg
Eva-Lena Nordstrand
Bo Karlsson omval
Annika Jansson
Marianne Israelsson (kassör)
Roger Hultgren

Suppleanter: Elisabet Williams
Nisse Engdal

Revisorer:     Kenneth Haglund och Johan Hammargren
Suppleanter: Bertil Persson och Lennart Eriksson

Valberedning: Inger Persson (sammankallande), Astrid Ekeberg och Kurt Tranberg

Kommittén för utseende av “Årets bybo” utgörs av styrelsen.

Till “Trivselkommittén” valdes följande: Annika Jansson (sammankallande), Annika Karlsson, Astrid Ekeberg, Barbro Andersson, Berit Hammargren, Eva-Lena Nordstrand, Franja Andersson, Gudrun Wik, Margareta Moberg, Elisabet Bernhard, Inger Persson, Jenny Andersson, Marianne Israelsson och Kerstin Engdal.