Vid årsmötet 28/3 2019 valdes följande styrelse:

Ordförande: Anders Hedlund (mobil 073-8496370, e-post heddla73@gmail.com)

Sekreterare: Josefin Andersson

Kassör: Maria Salo

Övriga ledamöter: Gunilla Andersson, Kristin Andersson