ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE!!!!

DAMBOPARKEN kl:18:00 20/10

 

Nu är det hög tid att köra trollingtävling, datum, tid och vem man ska anmäla till ligger under tävlingar. Mätbrädor finns, och styrelsen kommer att bjuda på korv med bröd //styrelsen

Slommfiske får bedrivas i fredningsområdet, enbart genom håvning från land med stör/pinne och hängande håv.

 

 

 

 

Kräftfiske Eftersom vi från 200701 ingår i hanteringsområdet är kräftfiske tillåtet enligt våra regler. Se under fiskeregler. MHV Styrelsen

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/sport–och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/signalkrafta—regler-for-fiske-och-hantering.html