Göspremiär!!!

Söndag den 6e juni upphör gösfiskeförbudet, med det också fiskeförbudet i det fredade området i östersjön. detta gäller bara våra medlemmar, men medlemskort finns att köpa på Prästbeckens rastplats, ICA Storfors, Badsta kamping Storfors, OKQ8 Filipstad men det går också jättebra att köpa det på IFISKE. //Styrelsen

Nu är det hög tid att köra trollingtävling, datum, tid och vem man ska anmäla till ligger under tävlingar. Mätbrädor finns, och styrelsen kommer att bjuda på korv med bröd //styrelsen

Slommfiske får bedrivas i fredningsområdet, enbart genom håvning från land med stör/pinne och hängande håv.

 

 

 

 

Kräftfiske Eftersom vi från 200701 ingår i hanteringsområdet är kräftfiske tillåtet enligt våra regler. Se under fiskeregler. MHV Styrelsen

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/sport–och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/signalkrafta—regler-for-fiske-och-hantering.html