Hittills är det 640KG

Hör ni! 640kg har vi satt i i Skärjen, detta bara under några veckor. Detta betyder att det finns gott om fisk i vår välbesökta sjö, passa på nu// Styrelsen

Servern har legat nere i några dagar, har inte fått reda på varför!

Några tävlingsdatum är satta

 

Nu är det hög tid att köra trollingtävling, datum, tid och vem man ska anmäla till ligger under tävlingar. Mätbrädor finns, och styrelsen kommer att bjuda på korv med bröd //styrelsen

Slommfiske får bedrivas i fredningsområdet, enbart genom håvning från land med stör/pinne och hängande håv.

 

 

 

 

Kräftfiske Eftersom vi från 200701 ingår i hanteringsområdet är kräftfiske tillåtet enligt våra regler. Se under fiskeregler. MHV Styrelsen

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/sport–och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/signalkrafta—regler-for-fiske-och-hantering.html