Göspremiär!!!

Söndag den 6e juni upphör gösfiskeförbudet, med det också fiskeförbudet i det fredade området i östersjön. detta gäller bara våra medlemmar, men medlemskort finns att köpa på Prästbeckens rastplats, ICA Storfors, Badsta kamping Storfors, OKQ8 Filipstad men det går också jättebra att köpa det på IFISKE. //Styrelsen

Nu har km-tävlingarna fått startdatum, ligger under tävlingar.

Slommfiske får bedrivas i fredningsområdet, enbart genom håvning från land med stör/pinne och hängande håv.

 

 

 

 

Kräftfiske Eftersom vi från 200701 ingår i hanteringsområdet är kräftfiske tillåtet enligt våra regler. Se under fiskeregler. MHV Styrelsen

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/sport–och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/signalkrafta—regler-for-fiske-och-hantering.html