Nu är båtarna upptagna i skärjen// Syrelsen

Vi får tyvärr komma med beskedet om att medlemsmötet i november uteblir på grund av covid-19//Styrelsen

 

 

 

 

Kräftfiske Eftersom vi från 200701 ingår i hanteringsområdet är kräftfiske tillåtet enligt våra regler. Se under fiskeregler. MHV Styrelsen

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/sport–och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/signalkrafta—regler-for-fiske-och-hantering.html