Nykroppa-Storfors  Fiskevårdsförening

 

Föreningen omfattar följande vatten enligt fiskekarta: se karta.

                                  

Östersjön, (förutom Breviks samfällighet där allt fiske är förbjudet enligt markering på fiskekarta)

Mögsjön, Lilla Hättsjön, Stora Hättsjön, Skarpen, Svartsången, Krampsången, Baggtjärn,

Fritjärn, Pungpottarna, Långtjärn, Kroktjärn, Sundtjärn, Kättjärn, Kvarntjärn, Finntjärn

Baklidtjärn, Nästjärnarna, Lammtjärn, Svångtjärn, Fisklösen, Limstatjärn

Finsktjärn, Ulvtjärnarna, Torptjärn, Västgöttjärnarna,  Lomtjärn, Gåstjärn, L:a Viggen

Stora Viggen, Mörttjärn, Lilla Stälpen, Stora Stälpen, Långsjön, Blåsjön, Dammsjön, Krafttjärn

Småtjärnarna , Lilla Bosjön, Stora Bosjön, Kattjärn, Trolltjärn, Långtjärn, Holmtjärnarna,

Bettjärn, Svaltjärn, Lomtjärn, Dalningstjärn, Oxtjärn, Svantjärn, Östra Skärjen, Västra Skärjen

Lillbäckstjärn, Kvarntjärn, Kvarntjärnarna, Kroktjärn, Kroktjärnen, Stora Munken, Pålandtjärn,

Smedtjärn, Torptjärn, Orrleken, Mellantjärn, Hulttjärn, Svarttjärn, Svångälven, Nottjärn.

Älvsystemet mellan Skarpen och Dammsjön.

 

Mögsjön söder om Vargbron och Baggtjärn är det fritt sportfiske för alla dock ej kräftfiske.

 

Vid fiske i Bergtjärn, Abborrtjärn och Svarte Pelle krävs medlemskap i Storfors flugfiskeklubb.

För medlemskap i flugfiskeklubben kontakta Per Nordengren 070-6634971 eller deras hemsida storforsflugfiskeklubb.se

 

Västra Skärjen gäller särskilda bestämmelser.

 

I Lilla och Stora Hättsjön, Skarpen, Svartsången, Stora Viggen, Gåstjärn, Stora Bosjön, Blåsjön och Krampsången får medlem i föreningen fiska med nedan uppräknade redskap.

3st redskap, alt. ryssjor eller nät (längd max 35m/nät, djup max 6 fot, 1,83m)

1st mjärde/mörtstuga. 15st ståndkrok, sax eller angeldon.

Fiske med angeldon är tillåten i föreningens samtliga vatten dock ej i Västra Skärjen.

I Östra Skärjen är det totalt nätfiskeförbud.

Vid siklöjefiske är minsta tillåtna maskstorlek på nät 18mm.

 

! O.B.S ! Allt kräftfiske i våra vatten förbjudet enligt beslut från Havs och Vatten myndigheten

den 2019-12-12. Läs mera på myndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se

Det kan finnas möjlighetet att få dispens till kräftfiske vilket vi kommer att söka under våren.

 

Medlem får vid fiske, utan avgift även medföra sammanboende/maka/make och även barn under 19år.

Alla ungdomar under 19 år har fritt fiske i föreningens vatten dock ej Västra Skärjen.

 

Trolling/vertikalfiske är tillåten endast för medlemmar, max 4st spön per båt, max 3st gösar per dygn och båt, minimimått på gös är alltid 50 cm. Vid vinterfiske gäller också max 3 gösar per dygn.

 

För att få fram en kraftig stam av rovfisk gäller följande rekommendationer på ett så kallad ”fönsteruttag” av gös, gädda och abborre, där gös mellan 50 – 70cm, gädda upp till 90cm och abborre upp till 35cm kan tas upp. Gäller samtliga föreningens allmänna vatten. Föreningens tävlingar är undantagna.

 

För att pågående gösprojekt skall få maximal chans att lyckas gäller total nätfiskeförbud i Östersjön och Mögsjön. 1st mjärde eller mörtstuga tillåten.

 

Totalt gösfiskeförbud under tiden 1 april till 18 juni!

 

Iakttag gällande lagar, regler och förordningar angående fiske samt god fiskesed, överträdelse beivras och medför uteslutning ur föreningen.

Allt fiske är endast för husbehov!

 

FIskeregler Västra Skärjen

Fiske tillåtet endast med giltigt datumkort eller årskort

Max 3 fiskar (regnbågsfiskar) per kort och person

Gädda, abborre och vitfisk är fritt

Endast ett fiskeredskap per kort

Endast föreningens båtar får användas

Hjälpmedel för framdrivning av hyrd båt t.ex. elmotor får inte användas

Kasta inga cigarettfimpar eller annat skräp i sjön

Barn under 12 år får fiska tillsammans med föräldrar/målsman (max 3 fiskar totalt)

Kräftfiske är förbjudet

Camping i tält, husvagn, husbil max 72 tim (3 dygn i sträck)

 

ALLA ÖVERTRÄDELSER BEIVRAS!

                                                                                           

Gäller för år 2020                                                                                    

Styrelsen

          Nykroppa Storfors Fiskevårdsförening