Vi kör ändå!

Efter lite fram och tillbaka så beslutade vi att köra prova på dagen den 18e juni som planerat. //Styrelsen

Några tävlingsdatum är satta

 

Nu är det hög tid att köra trollingtävling, datum, tid och vem man ska anmäla till ligger under tävlingar. Mätbrädor finns, och styrelsen kommer att bjuda på korv med bröd //styrelsen

Slommfiske får bedrivas i fredningsområdet, enbart genom håvning från land med stör/pinne och hängande håv.

 

 

 

 

Kräftfiske Eftersom vi från 200701 ingår i hanteringsområdet är kräftfiske tillåtet enligt våra regler. Se under fiskeregler. MHV Styrelsen

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/sport–och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/signalkrafta—regler-for-fiske-och-hantering.html