Varför skiljer det 100 miljoner år mellan Nordmark och Filipstad?

Ett föredrag om Sveriges berggrund, en geologisk skapelseberättelse. Välkomna på en intressant föreläsning med Filipstadsbördiga Eva-Lena Tullborg, docent i geologi, samt Sven Åke Larsson, professor emeritus i berggrundsgeologi.

Varieté Schlagadoff