Start vid utegymmet. Uppehåll för Headagen den 6/10 fortsätter därefter.