Om oss

Vad är civilsamhället?

Mobilisering av civilsamhället drivs av Värmlands BergsLAG i samverkan med Möckelnföreningarna. Projektet riktar sig till civilsamhällets organisationer i Storfors, Kristinehamn och Filipstad.

Vad är civilsamhället?
Till civilsamhället räknas föreningar, kooperativ, sociala företag, stiftelser och nätverk. Civilsamhällets organisationer bygger på frivillighet och dess mål kan till exempel vara att möjliggöra för medlemmarna att få en meningsfull fritid, kultur eller verka för förändring i samhället. Civilsamhället är en betydande samhällskraft i Sverige och viktig för demokrati och välfärd.
Fakta:
50 % av Sveriges befolkning verksamma i en ideell organisation
25 % har varit verksamma i en ideell organisation
Det ideella arbetet i Sverige motsvarar ca 400 000 heltidsårsarbeten, 500 miljoner timmar/år.

Källa: Forskningsöversikt – Arbetsmarknad och näringsliv. Civilsamhället – arena för arbete och
sysselsättning. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesforskning

Om vi vill så får vi samlas!
Rätten för människor att fritt få samlas för att driva gemensamma frågor eller verksamheter är grundläggande för demokratin. Förenings- och församlingsfriheten är en rättighet, fastslagen i den svenska grundlagen.

Kontaktuppgifter
Möckelnföreningarna
Sofia Tungfelt: 070-3800715, sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net
Kristin Nellebo: 070-370 04 11, kristin.nellebo@mockelnforeningarna.net

Projektsamordnare
Johnny Svensson: 070- 339 71 99, nordmarksbergsherrgard@telia.com

Värmlands BergsLAG
Lennart Johansson: 073-083 39 43, lennart.johansson5103@gmail.com