Oxhälja marknad i Filipstad

En av Sveriges största marknad med anor från 1600-talet. Nu i modern form med 400 ”knallar och 1000 marknadsplatser, tivolin, serveringar. Infaller alltid 1:a lördagen i September.

Filipstad uppstod som ort genom sitt goda läge som handelscentrum mellan Vänerbygden och Bergslagen. Hit kom lantbrukareoch handelsmän och sålde sina produkter till gruv- och skogsarbetarna på bestämda tider på året. Ett sådant tillfälle var i början på september då bl a grönsaker, säd, frukt o dyl. var färdigt och det var starten för en marknadsdag i Filipstad. De som skulle handla kom miltals ifrån och hade många resdagar både hit och hem varför man också passade på att roa sig lite när man äntligen kommit till den årliga höstmarknaden.

Namnet Oxhälja dyker upp i mitten på 1600-talet och den etablerade marknaden är därmed en av de äldsta i Sverige. Från att ha varit en husbehovsmarknad ända fram till en bra bit in på 1900-talet har den ändrat karaktär vad beträffar varutbudet. I dag säljs inga husdjur och kreatur, liksom försäljningen av grönsaker och frukt har minskat betydligt. Nu kan man inhandla det mesta på en marknad av Oxhäljas storlek och variationen i utbudet är stor även om rökt korv, marknadskarameller och leksaker av tradition har en stor andel av besökarnas inköp.

Numera drivs marknaden av 25-30 ideella föreningar som ställer upp med 500-600 personer för de olika arbetsinsatserna som krävs för att klara av ett sådant gigantiskt arrangemang som Oxhälja. Under marknaden räknas ca 900 marknadsplatser in och man beräknar att under de 2,5 marknadsdagarna besöker c:a 60.000 personer marknaden.

Marknadsområdet omfattar förutom ca: 900 platser och ett stort nöjesfält.