Priser för hela marknaden:
3 meter normalplats 750:- inkl. 230V el.
3 meter djup plats 800:- inkl. 230V el.
Hyra av marknadsdisk 150:-

Adress: Oxhälja Marknad
Jonstorpsvägen 25D
682 33 Filipstad
E-post: marknaden@oxhalja.se
Telefon: 072- 50 14 008
Bankgiro: 5131-1405

Platsansökan

    Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR

    Jag/vi samtycker till att min/vår ansökan skickas till mig som knalle/utställare, via mailJag/vi samtycker till att min/vår ansökan skickas till arrangören via mail, så att arrangören får behandla min ansökan om (eventuell) plats på marknaden - samt får kontakta mig/oss som knalle/utställare om min/vår ansökan