Föreningsprojektet rullar nu vidare. För att ytterligare stärka föreningslivet bildas nu paraplyorganisationer i syfte att bli en övergripande röstbärare för den ideella sektorn.

Så vad händer nu?

Under februari arrangerar vi uppstartsmöten för den lokala de lokala paraplyorganisationerna.

Under mötet går vi igenom:

  • Praktiska frågor kring paraplyföreningens bildande
  • Syftet med föreningen
  • Stadgar
  • Vad vill vi ska gälla för paraplyorganisationen
  • Vad ska paraplyorganisationen fokusera på under 2020?
  • Medlemsavgift för att ansluta sig
  • Nominering av styrelse
  • Planering för genomförande årsmöte

Har några frågor:

Lennart Johansson Ordförande VärmlandsbergsLAG
073-083 39 43, lennart.johansson@storfors.se

Sofia Tungfelt Verksamhetsledare Möckelnföreningarna
070-380 07 15, sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net