• Telefon: 070 329 50 13 Ordförande Torbjörn Nordvall
  • E-post: torbjorn.nordwall@telia.com
  • Adress: Tallnäsvägen 12
  • Telefon: 073-073 41 60 Sekreterare Petra Jonasson
  • E-post: hpdator@live.se
  • Adress: Brusgårdsvägen 13