• Ordförande: Kjell-Arne Adolphzon
 • Telefon: 072-5498011
 • E-post: kadolphzon@gmail.com
 • Adress: Långskogen 1
 • Sekreterare:  Petra Jonasson
 • Telefon: 73-0734160
 • E-post: hpdator@live.se
 • Adress: Brusgårdsvägen 1
 • Uthyrning: Birgitta Juvel
 • Telefon:070-332 61 44
 • Sonny Juvel
 • Telefon: +46 70-545 16 31
 • Adress bygdegården: Persberg, Yngsvallen 1
 • Mail:VIP.Persberg@Hotmail.com
 • Bg: 5363-9514
 • Svisch:123 287 49 56