• Telefon: 070 329 50 13 Ordförande Torbjörn Nordvall
  • E-post: torbjorn.nordwall@telia.com
  • Adress: Tallnäsvägen 12
  • Telefon: 070 332 61 44 Sekreterare Birgitta Juvél
  • E-post: nemobirgitta@gmail.com
  • Adress: Pickarevägen 4