Ordförande: Torbjörn Nordwall

Sekreterare: Birgitta Juvel

Kassör: Suzanne Kortzon