Yngen är en klar och djup sjö i anslutning till Persberg där fiskekort för handredskap och trolling säljs.

Fiskekort går att köpa hos:

Torbjörn Nordvall 070-329 50 13
OKQ8 – Konsul Lundströms väg 2, Filipstad
Turistbyrån under sommarsäsongen
iFiske.se – https://www.ifiske.se/fiskekort-yngen.htm

I Yngen kan du fiska enl. https://www.fiskekartan.se/

Grundkarta.

Länkar:

Yngens fiskevårdsområde.

Regler för Yngens FVOF

Båtramp för iläggning finns på östra sidan av Malmbergsviken.

Karta över Yngen, Filipstad Ö

Carl von Linné 1746

Röding fans uti Sjön Yngen, som eljest är sällsynt utom i Lappland och Wettern; denne war stor som en stor Sik, på ryggen mörk, på sidorna blåaktig, inunder Silfwer-whit, med brandgula fläckar på sidorne och rödgula fenor under buken.

Qwidd fångas ock wid stranderna med Abborhåf, och brukas til agn då man wil meta Aborrar eller utsätta Långref.

Abbor-håfwen, som brukas här i Yngs-sjön, är sällsynt, och jag mig icke sedt honom tilförne.

Abborren holler sig alltid wid skären eller klipporna i sjön. Dit ror Fiskaren, och släpper ned Håfwen på botnen, hwarpå Abborren, som alltid älskar runda ringar, begynner skåcktals dansa öfwer denna ring, men då Håfwen updrages, blifwer Abborren rädd, gifwer sig åt botenen, och således uptages uti Håfwen, ofta till ansenlig myckenhet.

Utdrag ur Jernberget i Persberg av Staffan Stolpe.

Yngen som del i transportled

Yngen var en del i transportleden för frakter med järn från Liljendal till Kristinehamn.

Utdrag ur Egil Akres bok Med sjöbanan Liljendal Kristinehamn 1870:

Vi går i Lervik ombord i ångbogserbåten ”Carl af Geijerstam”.

Hon ligger med pråm klar att ta emot last. Detta stolta fartyg 14,84 x 3,41 m var nybyggt på Berglunds Werkstad 1864 och inköpt för 13600rdr rmt 1868 för tjänstgöring på Yngen. Ångmaskinen var 10 hk stark, starkast i hela Filipstads Bergslag.  Nu finns två farleder att välja på, den ena mot Gammelkroppa och sedan över Nykroppa och Storfors – samma väg, som Carl IX reste i sin släde, den andra mot Filipstad och sedan vidare genom Filipstads Bergslag kanal.

Järnmalmen från Persberg transporterades på pråmar till Vinternäset där vagnarna dras upp på den 7 km långa järnbanan till Filipstad.

Bilden visar Sumpadoria som tjänstgjorde i Lersjöfors.

Vinternäsets lastplats./Värmlands Museum

 

Yngen som gruva.

Getön gruva.

W. Hisinger’s Versuch einer mineralogischen Geographie von Schweden …

Yngen som råvattentäckt för Filipstad.

Pumpstationen vid Yngen byggdes runt 1960. Vattnet tas från 35 meters djup och pumpas med centrifugalpumpar i en 300 mm grov gjutjärnsledning som är 7 km lång.

Kanalen från stora Horrsjön till Yngen