Vi i Persbergsbygden

Det händer i Persberg.
  • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

  • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

  • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

  • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

  • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

  • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

  • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

Nyheter

Utdrag ur protokoll juli 2020

 

Årlig genomgång av fastigheten 13/7 2020.

Göran har klippt gräset v 27 då Stefan hade semester.

Göran ser till att det finns bensin till nästa klippning.Det behöver röjas lite runt planen med röjsåg. Kjell-Arne erbjuder röjsåg och fyrhjuling. Vi tar en städardag ute, då vi även kan visa upp gräsklipparen som vi valt att sälja till högstbjudande via annons på fb.

Kommunen är informerad om att ombyggnadens startdatum är flyttat på grund av pandemin.

Vi har fått en förfrågan från Jonathan Lööf om vi är intresserade av att sköta viss tillsyn på 20 km cykelled i Persberg. Lite diffust om ersättning ges, ska beslutas i något utskott i kommunen. Vore bra om någon utanför styrelsen ville ta på sig det ansvaret, (kanske skicka ut en liten förfrågan till våra medlemmar).

 

 

Utdrag ur protokoll från den 8/6 – 20

Styrelsemötet hölls med avstånd ute på Yngsvallens veranda.

Vi har som första bygdegård i Värmland fått ett ungdomsdiplom och ett bidrag på 5.000 kr som skall gå till ungdomsverksamhet. Vi har även sökt bidraget Occupy bygdegården ungdomsprojekt, där det finns möjlighet att få 10.000kr till i ungdomscheck att ha verksamhet för. Vi har därför beslutat oss för att undersöka om det finns möjlighet att starta upp en liten ungdomsgård på Yngsvallen. Återkommer om det till nästa möte.

Årlig genomgång av fastigheten skall göras. Baksidan av fastigheten skall städas under sommaren. Den gamla gräsklipparen skall vi försöka sälja.

Gräsklippning under sommaren, v. 30 Göran, v. 31 Torbjörn, v. 32 Petra, v. 33 Birgitta, v. 34 Kjell-Arne, v. 35 vakant just nu.

Boverket har beviljat bidrag för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning. Vi avvaktar byggstart och ser hur coronaläget är längre fram.

VIP ska röja vid järnmärket och rensa ogräs på boulebanan.