Vi i Persbergsbygden

Det händer i Persberg.
 • Sligdammen

 • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

 • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

 • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

 • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

 • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

 • Välkommen till Vi i Persbergsbygden

Våra evenemang

Vårt nästa planerade evenemang

Nyheter

Utdrag ur protokollet den 4/11 -19

Styrelsemöte

VIP har installerat jordfelsbrytare så nu har bygdegården säkrare elanläggning.

Torbjörn har varit till, kommunstyrelsens kultur/föreningsutskotts Torbjörn Parling, för ett första steg att finansiera en ev. ombyggnad av bygdegården.

VIP ska delta vid föreningsmässan den 23/11. Petra, Göran och Suzanne kommer att representera oss.

Förslag till temakvällar:

 • Damkläderbytarafton.
 • Vinprovning vita viner.
 • Besök från någon på motorhistorikerna.

Övrig aktivitet:

 • Eftersom vi har en Boulebana med ett ypperligt läge ska vi försöka sprida ut det på Bögda så att den blir mer utnyttjad.
 • Julförsäljning den 30/11 se annons i här på hemsidan.
 • Vi har ett jullotteri ute till försäljning, 250st lotter á 20 kr, 1:a pris är 1 500 kr, 2:dra och 3:dje 500 kr
 • Planeringsmöte för föreningsmässan och julförsäljningen den 21/11 kl 18.00

Nästa Möte 2/12-19 kl 18.00

Soppkök för funktionärer.


I lördags bjöds alla som hjälpt till vid våra aktiviteter på en trevlig ärtsoppsmiddag.


Sonny lycklig vinnare som vanligt.
.
Bara glada miner.

 

Utdrag ur protokoll 3/9-2019

Vi ska delta på föreningsmässan i Folkets hus 23/11 kl 11-15, Göran Thörnkvist ansvarar. Syftet med mässan är dels att ge föreningar möjlighet att möta varandra och dra nytta av varandras erfarenheter, dels att ge besökarna möjlighet att upptäcka det utbud av aktiviteter som föreningarna erbjuder.

Vi ska installera jordfelsbrytare Zetterlund O Dahlövs elfirma ska utföra arbetet.

Planering för tillgänglighetsanpassning fortsätter. Ny tillgänglighetsanpassad toalett och även entréer.

Göran ska kontakta Jenny på länsstyrelsen om staket runt den raserade gruvan på högberget.

Julförsäljning 30/11, återkommer med mer info.

Stefan Johansons personal sköter städning och snöröjning.

Känner ni någon som inte är medlem i VIP övertala dem att bli det!

Om ni vill se alla protokoll tryck på “Protokoll” under rubriken.