Vi i Persbergsbygden

Det händer i Persberg.

Kategori: Protokoll

Utdrag ur protokoll från den 6/2 -20

Styrelsemöte den 6/2-20

Vi har fått 5000 kr i verksamhetsbidrag från kommunen.

Birgitta vill avgå som VIP.s sekreterare.

Vi har fått godkänt av kommunen att söka bidrag ur Yngens vattenregleringsfond till nytt ljudisolerat innertak.

Vi bjuder på korv&kaffe till årsmötet.

Det blir en vinprovningskväll i mars, vi testar vitt vin den här gången.

Torbjörn och Erland ska rensa i majbrasan, och höra med kommun om att köra skräpet till tippen där det hör hemma.

Kjell-Arne gräddar våfflor 25/2 på caféet, vi gör sylt på tjejkvällen.

Nästa möte 2/4 kl 18.00

 

Utdrag ur protokoll från den 9/1-20

Styrelsemöte 9/1-20

VIP ska söka bidrag av bygdemedel från Yngens regleringsfond. Bidraget uppgår till 50 % av investeringen.

Utskick av medlemsavgift (150 kr) och verksamhets berättelse.

Årsmöte 27/2-20 kl 18.00.

Tjejkvällar tis 16.30 – 18.30 med start 14/2, Café ons 10.00 -12.00 och gubbcirkel ons 18.00 – 21.00 med start 15/2.

VIP beslöt att ordförande skulle göra en skrivelse till Filipstads Bostäder angående tömningen av ett hyreshus i Persberg.

Förslag om tipspromenad till våren utgående från Yngsvallen.

Bildlotteri på Facebook förslag från Kjell-Arne.

Förslag om cykeltips med foton under en begränsad tid.

200-årsjubileum med Kanalaktivitet planeras av Torbjörn inför nästa år.

Våra aktiviteter: Högbergsdagen 10/5 , Fisketävling 30/5, Persbergsdagen 4/7, Julförsäljning nov och medarrangör Majbrasan 30/4.

Funktionärer söks till Monitor Battle i Filipstad den 24/7 2020 och om det är någon som vill hjälpa till med hinderbyggen, mer info nästa möte.

Mikael Marsell ha ställt frågan om parkering vid Yngsvallen för cykelåkare på banorna i Persberg med omnejd.

Nästa möte 6/2 kl 18.00

 

Utdrag ur protokollet den 2/12-19

Styrelsemöte 2/12-19

Torbjörn ska titta på kostnaden för att montera ljuddämpande plattor i taket och undersöka om det finns bidrag att söka för det samma.

Suzanne informerade om att Brottsofferjouren kan komma till oss och berätta om hjälp man kan få om man råkat ut för något brott.

Birgitta kollar uppmed ABF om det finns bidrag att söka för tjej och gubbträff tel 010 709 9750.

Göran Törnkvist fick tillstånd att ta julgranar efter järnvägen av Banchef Björn Söderholm Inlandsbanan tel 0703961611.

Aktiviteter 2020:

  • Trollingtävling 30/5
  • Högbergsdagen  i maj
  • Perbergsdagen 4 juli

Nästa möte 9/1-20

 

 

Utdrag ur protokollet den 4/11 -19

Styrelsemöte

VIP har installerat jordfelsbrytare så nu har bygdegården säkrare elanläggning.

Torbjörn har varit till, kommunstyrelsens kultur/föreningsutskotts Torbjörn Parling, för ett första steg att finansiera en ev. ombyggnad av bygdegården.

VIP ska delta vid föreningsmässan den 23/11. Petra, Göran och Suzanne kommer att representera oss.

Förslag till temakvällar:

  • Damkläderbytarafton.
  • Vinprovning vita viner.
  • Besök från någon på motorhistorikerna.

Övrig aktivitet:

  • Eftersom vi har en Boulebana med ett ypperligt läge ska vi försöka sprida ut det på Bögda så att den blir mer utnyttjad.
  • Julförsäljning den 30/11 se annons i här på hemsidan.
  • Vi har ett jullotteri ute till försäljning, 250st lotter á 20 kr, 1:a pris är 1 500 kr, 2:dra och 3:dje 500 kr
  • Planeringsmöte för föreningsmässan och julförsäljningen den 21/11 kl 18.00

Nästa Möte 2/12-19 kl 18.00

Utdrag ur protokoll 3/9-2019

Vi ska delta på föreningsmässan i Folkets hus 23/11 kl 11-15, Göran Thörnkvist ansvarar. Syftet med mässan är dels att ge föreningar möjlighet att möta varandra och dra nytta av varandras erfarenheter, dels att ge besökarna möjlighet att upptäcka det utbud av aktiviteter som föreningarna erbjuder.

Vi ska installera jordfelsbrytare Zetterlund O Dahlövs elfirma ska utföra arbetet.

Planering för tillgänglighetsanpassning fortsätter. Ny tillgänglighetsanpassad toalett och även entréer.

Göran ska kontakta Jenny på länsstyrelsen om staket runt den raserade gruvan på högberget.

Julförsäljning 30/11, återkommer med mer info.

Stefan Johansons personal sköter städning och snöröjning.

Känner ni någon som inte är medlem i VIP övertala dem att bli det!

Om ni vill se alla protokoll tryck på “Protokoll” under rubriken.