Styrelsemötet hölls med avstånd ute på Yngsvallens veranda.

Vi har som första bygdegård i Värmland fått ett ungdomsdiplom och ett bidrag på 5.000 kr som skall gå till ungdomsverksamhet. Vi har även sökt bidraget Occupy bygdegården ungdomsprojekt, där det finns möjlighet att få 10.000kr till i ungdomscheck att ha verksamhet för. Vi har därför beslutat oss för att undersöka om det finns möjlighet att starta upp en liten ungdomsgård på Yngsvallen. Återkommer om det till nästa möte.

Årlig genomgång av fastigheten skall göras. Baksidan av fastigheten skall städas under sommaren. Den gamla gräsklipparen skall vi försöka sälja.

Gräsklippning under sommaren, v. 30 Göran, v. 31 Torbjörn, v. 32 Petra, v. 33 Birgitta, v. 34 Kjell-Arne, v. 35 vakant just nu.

Boverket har beviljat bidrag för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning. Vi avvaktar byggstart och ser hur coronaläget är längre fram.

VIP ska röja vid järnmärket och rensa ogräs på boulebanan.