Vi i Persbergsbygden

Det händer i Persberg.

Månad: februari 2020

Karta över cykelleder kring Persbergs gruvfält.

Cykelkarta

Banorna börjar vid Yngsvallen där det även finns parkeringsmöjligheter. Planerna blev ändrade så inlägget gäller inte längre.

Utdrag ur protokoll från den 9/1-20

Styrelsemöte 9/1-20

VIP ska söka bidrag av bygdemedel från Yngens regleringsfond. Bidraget uppgår till 50 % av investeringen.

Utskick av medlemsavgift (150 kr) och verksamhets berättelse.

Årsmöte 27/2-20 kl 18.00.

Tjejkvällar tis 16.30 – 18.30 med start 14/2, Café ons 10.00 -12.00 och gubbcirkel ons 18.00 – 21.00 med start 15/2.

VIP beslöt att ordförande skulle göra en skrivelse till Filipstads Bostäder angående tömningen av ett hyreshus i Persberg.

Förslag om tipspromenad till våren utgående från Yngsvallen.

Bildlotteri på Facebook förslag från Kjell-Arne.

Förslag om cykeltips med foton under en begränsad tid.

200-årsjubileum med Kanalaktivitet planeras av Torbjörn inför nästa år.

Våra aktiviteter: Högbergsdagen 10/5 , Fisketävling 30/5, Persbergsdagen 4/7, Julförsäljning nov och medarrangör Majbrasan 30/4.

Funktionärer söks till Monitor Battle i Filipstad den 24/7 2020 och om det är någon som vill hjälpa till med hinderbyggen, mer info nästa möte.

Mikael Marsell ha ställt frågan om parkering vid Yngsvallen för cykelåkare på banorna i Persberg med omnejd.

Nästa möte 6/2 kl 18.00

 

VIP-quiz

Ny tävling finns på Vi i Persbergsbygdens facebooksida.