Styrelsemöte 9/1-20

VIP ska söka bidrag av bygdemedel från Yngens regleringsfond. Bidraget uppgår till 50 % av investeringen.

Utskick av medlemsavgift (150 kr) och verksamhets berättelse.

Årsmöte 27/2-20 kl 18.00.

Tjejkvällar tis 16.30 – 18.30 med start 14/2, Café ons 10.00 -12.00 och gubbcirkel ons 18.00 – 21.00 med start 15/2.

VIP beslöt att ordförande skulle göra en skrivelse till Filipstads Bostäder angående tömningen av ett hyreshus i Persberg.

Förslag om tipspromenad till våren utgående från Yngsvallen.

Bildlotteri på Facebook förslag från Kjell-Arne.

Förslag om cykeltips med foton under en begränsad tid.

200-årsjubileum med Kanalaktivitet planeras av Torbjörn inför nästa år.

Våra aktiviteter: Högbergsdagen 10/5 , Fisketävling 30/5, Persbergsdagen 4/7, Julförsäljning nov och medarrangör Majbrasan 30/4.

Funktionärer söks till Monitor Battle i Filipstad den 24/7 2020 och om det är någon som vill hjälpa till med hinderbyggen, mer info nästa möte.

Mikael Marsell ha ställt frågan om parkering vid Yngsvallen för cykelåkare på banorna i Persberg med omnejd.

Nästa möte 6/2 kl 18.00