För att ansöka om befrielse från att lämna uppgifter om den skattefria verksamheten ska du fylla i blanketten Ansökan om befrielse från att lämna Särskild uppgift (SKV 2501). Din ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast fyra veckor innan sista dagen för att deklarera.

(Deklarera senast1 dec 24)

https://skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2501.4.39f16f103821c58f680006532.html

Bokslut Vi skickar till digital brevlåda Vi skickar på papper
Januari–juni 2023 4 september 2023 Slutet av september 2023