Huset var skola 1848-1907 med lärarbostad på övervåningen och skolsal på nedervåningen. Användes också för myndighetsförrättningar såsom lantmäteriärenden m.m.

1907 då den nya skolan mellan Asphyttan och Daglösen togs i bruk  övertog Uddeholmsbolaget huset och byggde om det till bostäder för sina skogsarbetare.

1947 skänkte bolaget huset till Daglösens  Intresseförening med uppmaning att rusta upp byggnaden som då var i ett bedrövligt skick. Om det inte gjordes skulle det rivas. Det blev en rejäl upprustning med  ideella krafter mestadels från Daglösen. Många medlemmar arbetade på Daglösens station.

1977  gjordes en rejäl om- och tillbyggnad. Serveringslokalen byggdes samt kök och kapprum med toaletter.  Tidigare var det utedass. Bidrag från UHB 8000 kr

Omkring 1983 övergick föreningen i Asphyttan-Daglösens Bygdeförening.

Tomten och marken däromkring ägdes fram till omkring 1980 av skogsbolaget men efter ett markbyte blev Bertil Persson ägare till området och sålde tomten 2662 m² för 2662 kr till föreningen 1986.

1996 var det dags för en ny upprustning. Väggarna i stora salen tilläggsisolerades och kläddes med bröstpanel och vävtapet. Golvet i stora salen slipades. Fronten på scenen försågs med en metallist. Det gamla tegeltaket ersattes med plåt. Köket fick en ny korkmatta.

2001 anslöt man sig till Hembygdsförbundet och blev Asphyttan-Daglösens Hembygdsförening. Orsaken var förmånligare försäkring.

Bygdegården har sedan slutet av 1940-talet varit en utmärkt lokal för fester, privata såväl som offentliga. Viktig möteslokal för bygdens föreningar. På 50-talet före TV:ns ankomst visades filmer. En del barnverksamhet har förekommit både för små och stora barn. Pingisbordet var populärt.

Några evenemang har blivit fasta traditioner. Luciafest i december förstås och Forsens Dag i början av maj i snart 40 år. Loppis och olika musikeveenmang förekommer då och då. De senaste åren har man deltagit i kommunens hälsovecka med tipspromenad m.m..