Som medlem får du rabatt om du hyr bygdegården

Medlemsavgiften 2024
100 kr/person
200 kr/familj

Betalas via bankgiro: 676-1415

Swish: 1232408623