Den 2 april 2023  höll Asphyttan-Daglösens hembygdsförening sitt årsmöte. Styrelsen är vald enligt följande:

Ordförande för 1 år: Tomas Israelsson
Vice ordförande: Bo Karlsson

Ledamöter: Lars Ekeberg
Eva-Lena Nordstrand
Annika Jansson
Marianne Israelsson (kassör)
Tony Nilsson

Ersättare: Tommy Brokvist och Åse Axelsson

Revisorer:     Kenneth Haglund och Johan Hammargren
Ersättare:     Bertil Persson och Lennart Eriksson

Valberedning: Inger Persson, Astrid Ekeberg och Kurt Tranberg

Till ”Trivselkommittén” valdes följande: Annika Jansson (sammankallande), Annika Karlsson, Astrid Ekeberg, Berit Hammargren, Eva-Lena Nordstrand, Gudrun Wik, Elisabet Bernhard, Inger Persson, Jenny Andersson, Marianne Israelsson, Kerstin Engdal, Marcella Campuzano, Docka Bodén, Marie Hammargren, Åse Axelsson och Therese Hagelin.