Styrelsen för 2024 blev vald enligt följande:

Ordförande för 1 år: Lars Ekeberg
Vice ordförande: Bo Karlsson

Ledamöter:
Eva-Lena Nordstrand
Tommy Brokvist
Tomas Israelsson
Marianne Israelsson (kassör)
Astrid Ekeberg (blivande kassör)

Ersättare:
Åse Axelsson
Therese Hagelin

Revisorer:
Kenneth Haglund och Johan Hammargren
Ersättare:
Bertil Persson och Lennart Eriksson

Valberedning:
Inger Persson, Astrid Ekeberg och Marianne Israelsson (blivande valberedning)

Till ”Trivselkommittén” valdes följande: Astrid Ekeberg (sammankallande), Marianne Israelsson, Inger Persson, Annika Karlsson, Kerstin Engdal, Åse Axelsson, Therese Hagelin, Marie Hammargren, Berit Hammargren, Marcella Campuzano, Docka Bodén, Jenny Andersson och Maria Nässén.