Föreningen har haft sitt årsmöte

Föreningen kunde trots rådande omständigheter äntligen hålla sitt årsmöte den 24 maj enligt alla riktlinjer. Styrelsen blev vald enligt följande:

Ordförande för 1 år: Tomas Israelsson

Ledamöter: Lars Ekeberg
Eva-Lena Nordstrand
Bo Karlsson omval
Annika Jansson
Marianne Israelsson (kassör)
Roger Hultgren

Suppleanter: Elisabet Williams
Nisse Engdal

Revisorer:      Kenneth Haglund och Johan Hammargren
Suppleanter: Bertil Persson och Lennart Eriksson

Valberedning: Inger Persson (sammankallande), Astrid Ekeberg och Kurt Tranberg

Kommittén för utseende av “Årets bybo” utgörs av styrelsen.

Till “Trivselkommittén” valdes följande: Annika Jansson (sammankallande), Annika Karlsson, Astrid Ekeberg, Barbro Andersson, Berit Hammargren, Eva-Lena Nordstrand, Franja Andersson, Gudrun Wik, Margareta Moberg, Elisabet Bernhard, Inger Persson, Jenny Andersson, Marianne Israelsson och Kerstin Engdal.

Några punkter från årsmötesprotokollet:

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften föreslogs oförändrad och är som tidigare 50 kr för enskild och 100 kr för familj.

Vid mötet beslutade man att inte höja medlemsavgiften men man tar fram ett brev som medföljer inbetalningskorten där man vädjar om ett frivilligt bidrag/gåva med anledning av det rådande läget med pandemin och vikande intäkter på grund av den.

Vill du skänka ett bidrag  och betala medlemsavgiften via swish gör du det på
nr:123 240 86 23

Verksamhetsplan

Verksamheten är byggd runt bygdegården, som är föreningens enda samlingslokal där olika aktiviteter utgör vår verksamhet. Förutom det hyrs lokalen ut till föreningar för privata fester och möten. Med det rådande läget som vi hamnat i med pandemin är det svårt att lägga en verksamhetsplan för året, men vi hoppas kunna genomföra några av våra planerade aktiviteter. Det är nödvändigt att vi får in medlemsavgifterna i år då dom kommer att vara en betydande del av våra intäkter, uthyrningen kommer troligtvis att vara mycket begränsad.

Planerade aktiviteter 2020:
Forsens dag: inställt, Blomstervandring: inställt. Loppis, höstarrangemang och luciafesten får styrelsen ta ställning till om det går att genomföra (Bakluckeloppisen kommer att försöka genomföras den 2 augusti, läs mer under evenemang). En kajakfisketävling som ordnas av Tony och Eva-Lena kommer dock att ske den 27 juni. Behållningen går till föreningen. Så snart läget är stabilt blir det även tisdagsboule igen

Lokalhyrorna

Lokalhyrorna beslutades vara oförändrade med följande priser:

Hela lokalen 500 kr för medlem och 700 kr för icke medlem.

Föreningar: endast lilla salen 200 kr. Mindre sammankomster (ca 5 timmar) 200 kr perioden 1/4-30/9 och 300 kr för perioden 1/10-31/3.

Tipspromenad vid “Forsrundan” i Asphyttan

Ett förslag som togs upp var att försöka få till en tipspromenad för barn och vuxna vid fors- och slussområdet. Styrelsen fick uppdraget att jobba vidare och genomföra förslaget under sommaren.

 

 

Kajakfisketävling med fina priser den 27 juni

Välkommen att vara med på Kajakfisketävling på sjön Daglösen den 27 juni 2020.

Deltagaravgift: 300 kr (i priset ingår förtäring och fina priser). Har du frågor eller vill anmäla dig gör du det till Tony Nordstrand på tel. 076- 627 45 84 senast den 15 juni.

 

Fiberanslutning på gång

Hej!

Nu börjar det bli färdigt med fiberutbyggnaden i Asphyttan och Daglösen och det är nu som du ska beställa de tjänster som krävs för att få igång det hela.

Du kommer garanterat bli uppringd och kanske få en massa mejl. Det kanske känns svårt att välja bland alla tjänster som erbjuds och det är lätt att man kanske tar första bästa erbjudande som kanske visar sig inte vara det bästa och förmånligaste. Ring din granne eller annan i närområdet. Tillsammans kan man kanske reda ut en del av frågorna och då behöver du inte vara ensam om det.

Hälsningar

Styrelsen för Asphyttan-Daglösens hembygdsförening.

Årsmöten med hembygdsföreningen och tvättstugeföreningen söndagen den 24 maj 2020

Under rådande tillstånd kommer årsmötena med hembygdsföreningen och tvättstugeföreningen äga rum utomhus. Tvättstugemötet börjar kl.16.30 och kl. 17.00 börjar hembygdsföreningens möte. Årets bybo kommer att utses vid luciafirandet i december. Endast årsmöteshandlingarna kommer att behandlas och styrelsen har valt att inte ha någon kaffeservering efteråt.

Styrelsen har även beslutat att ställa in Forsens dag den 16 maj.

Luciafest i bygdegården den 14 december

Hjärtligt välkomna till årets luciafest i bygdegården den 14 december. Vi startar med vårt traditionella luciatåg kl. 16.00.
Därefter blir det kaffe med hembakat från byn och paketauktion. Paket till barn och vuxna mottages tacksamt. Märk gärna barnpaketen.

Fixardag 22 september

Vi har en väldigt fin bygdegård i Asphyttan men det krävs att man håller efter med diverse reparation då och då. Ett stort antal frivilliga hjälpte till när hela huset skulle målas om och det gick både fort och smidigt, bra blev det också!

Nu kallar styrelsen till en gemensam fixardag den 22 september kl.14.00.  Det är diverse småfix som ska göras och även lite städning inomhus. Kom och hjälp till!

Vi grillar korv efter utfört arbete!

Bli medlem!

Medlemsavgiften är 50 kr för enskild och 100 kr för familj. Bli medlem och swisha inbetalning på följande konto: 123 240 86 23 eller betala in via bankgironr: 676-1415. Du som är medlem har rabatt när du hyr bygdegården.