Göran och Jan diskuterar färgval, en annan Jan och Torbjörn kasserar bjälklaget.