Sören, Tova, My, Petra och Birgitta har haft fotbollsaktivitet. De har träffats 6 torsdagar, det blev 110 barntimmar. Förutom fotboll bjöds det på festis, mackor,chips och korvgrillning.

Lokalen har hyrts ut 3 ggr, vi har även hyrt ut stolar till egna festlokaler. Vid ett uthyrningstillfälle hände en olycka med ett barn som lekte på en instabil järnhylla. Vi ser allvarligt på händelsen och ska se över våra säkerhetsrutiner.

Den nya gräsklipparen har gått sönder och har lämnats in för reparation.

Persbergsdagen var lyckad med vackert väder och mycket folk. Ett stort tack till alla som hjälpte till med arrangemanget.

Högbergsfältets dag blev också lyckad trots att vädret var lite emot oss. Det stora dragplåstret (60-tal deltagare) var den guidade turen över Högbergsfältet med Hacke och Birgitta som ciceroner. Efter guidningen smakade bra med en värmande brasa, fika och grillad korv. Även här ska vi tacka alla som hjälpte till, utan er hade det inte blivit något.

Stefan och hans gäng har skött gräsklippningen i sommar och vi tackar även dem.

Nästa möte 2/9 kl 18.00