Vi ska delta på föreningsmässan i Folkets hus 23/11 kl 11-15, Göran Thörnkvist ansvarar. Syftet med mässan är dels att ge föreningar möjlighet att möta varandra och dra nytta av varandras erfarenheter, dels att ge besökarna möjlighet att upptäcka det utbud av aktiviteter som föreningarna erbjuder.

Vi ska installera jordfelsbrytare Zetterlund O Dahlövs elfirma ska utföra arbetet.

Planering för tillgänglighetsanpassning fortsätter. Ny tillgänglighetsanpassad toalett och även entréer.

Göran ska kontakta Jenny på länsstyrelsen om staket runt den raserade gruvan på högberget.

Julförsäljning 30/11, återkommer med mer info.

Stefan Johansons personal sköter städning och snöröjning.

Känner ni någon som inte är medlem i VIP övertala dem att bli det!

Om ni vill se alla protokoll tryck på ”Protokoll” under rubriken.