Styrelsemöte 2/12-19

Torbjörn ska titta på kostnaden för att montera ljuddämpande plattor i taket och undersöka om det finns bidrag att söka för det samma.

Suzanne informerade om att Brottsofferjouren kan komma till oss och berätta om hjälp man kan få om man råkat ut för något brott.

Birgitta kollar uppmed ABF om det finns bidrag att söka för tjej och gubbträff tel 010 709 9750.

Göran Törnkvist fick tillstånd att ta julgranar efter järnvägen av Banchef Björn Söderholm Inlandsbanan tel 0703961611.

Aktiviteter 2020:

  • Trollingtävling 30/5
  • Högbergsdagen  i maj
  • Perbergsdagen 4 juli

Nästa möte 9/1-20