Ålderspridningen på förmiddagskaffet var stor idag.