LED-montör Torbjörn.

Värsta håltagaren Sonny.

Brandvarnare Göran.

Bildproducent Kjell-Arne.

IMG_1887

Klickmagnet.
Decibelmätare Göran.