För de som vill motionera på ett lugnare sätt ska vi spela GÅFOTBOLL onsdagen den 25 maj kl. 18.00.

Alla är välkomna att delta eller titta. Utrusning och regler är enkla, använd oömma kläder och man får bara gå inte tackla. Matchtid 2×10 min. Planen är ungefär 30×20 m fotbollsplanen är ca 60 m bred. Målen är små.

Regler i PDF Gå-fotboll Korpen