Montagelaget: Christoffer Sonny Adam Torbjörn och Kjell-Arne bakom kameran.

Förstärkt med extra takstolar.