Gruvorna. Persbergs gruvor. Järnverksanläggningen i Persberg.
Efter 9 dygn var glidformsgjutningen klar, och taket kunde fastläggas på sin rätta plats. Stighöjden var 22 meter. 640 kubikmeter betong hade gjutits med en stighastighet av 1 dm i timmen.
Vart och ett av de båda 12-timmarsskiften hade syselsatt 26 byggnadsarbetare och 3 glidformsmontörer. Glidformsetappen är avslutad

Svampverket

Klicka på länken ovan så kommer till ett bildspel som i albumform visar bygget av Svampverket. Torbjörn Nordvall har gjort bildspelet.